Archive for September, 2014

Nyanghulu ka Hukum, Nunjang ka Nagara, Mufakat jeung Balarea

Posted by: ikanbijak on September 30, 2014